MIDE-320 - 秋山祥子2016年番号 射精後ビンカンお掃

MIDE-320 - 秋山祥子2016年番号 射精後ビンカンお掃

【主治】骨哽及咽喉痛。 叶似马蓼,大于家蓼,茎赤色,水食之,胜于蓼子。

 【修治】曰∶凡使须拣去末,用甘草汤浸一宿,漉出曝干,用黄精自然汁一、二升【气味】辛,寒,无毒。如不住,以帛束之。

时珍曰∶此物有大毒,曾有人以其根入酒饮,遂至于毙也。咒曰∶天朗气清金鸡鸣,吾今服药欲长生。

弘景曰∶此类多人所食。但花开不同时为异尔。

采其苗入药,甚易得。 法当吐痰逐水,常山岂容不用?

或曰心气既不足,而不用补心汤,更用泻心何也?今医方捋脚汤中多用之。

Leave a Reply